Svangerskapskontroller

Ifølge retningslinjer for svangerskapsomsorg skal det som hovedregel utføres 8 kontroller i løpet av et normalt svangerskap, samt en ultralydscreening mellom uke 17 og 21.

Uke 8-12: Første kontroll

Graviditet bekreftes oftest ved uteblitt menstruasjon og positiv graviditetsprøve. Første kontrollen tilstrebes å være før svangerskapsuke 12, og innebærer en rekke undersøkelser:

  • Blodprøver: blodprosent, blodtyping, antistoffundersøkelse, røde hunder (rubella), HIV, syfilis, hepatitt B og C
  • Urinprøve
  • Blodtrykk
  • Klamydiatest (for kvinner under 25 år og ellers på indikasjon)
  • Mål av BMI, kostveiledning, informasjon om fysisk aktivitet under svangerskapet
  • Røykeavvenningsopplegg (hvis indisert)
  • Informasjon om bruk av alkohol og andre stoffer under svangerskapet.
  • Tilbud om genetisk fosterdiagnostikk og veiledning (på indikasjon)

Man skal vurdere om kvinnen hører til risikogrupper (alvorlig astma og andre kroniske sykdommer, epilepsi, HIV, rusmisbruk, BMI under 18,5 eller over 30, tidligere eller nåværende psykisk sykdom, tidligere svangerskapsforgiftning, tidligere født prematurt barn eller barn med lavvekt, tidligere intrauterin fosterdød, osv)

Uke 17-21: Ultralydscreening

Alle gravide får tilbud om ultralydundersøkelse mellom uke 17 og 21 av svangerskapet. Denne undersøkelsen kalles ultralydscreening. Formålet med undersøkelsen er å utelukke misdannelser, finne ut antall fostre og plassering av morkake, og fastsette termindato. Ultralydundersøkelsen utføres hovedsakelig med 2D-ultralyd. 3D-ultralyd brukes i de fleste tilfeller for å produsere bilder av fosteret.

Uke 24

Mål av symfyse-fundus-lengde (SF-mål), som er lengden fra skambenets bruskforbindelse (symfysen) til toppen av livmoren (fundus). Måle blodtrykk, veiing, urinundersøkelse, sjekke fosterlyden og spørre om mor har kjent liv.

Uke 28

SF-måling, blodtrykk, veiing, urinundersøkelse, blodprosent, sjekke fosterlyden, spørre om mor har kjent liv, og ny antistoffmåling hvis kvinnen er Rhesus-negativ.

Uke 32

SF-måling, blodtrykk, veiing, urinundersøkelse, sjekke fosterlyden, spørre om mor har kjent liv og gi informasjon om amming.

Uke 36

SF-måling, blodtrykk, veiing, urinundersøkelse, sjekke fosterlyden, spørre om mor har kjent liv, kontrollere leie og ny antistoffmåling hvis kvinnen er Rhesus-negativ.

Uke 38

SF-måling, blodtrykk, veiing, urinundersøkelse, sjekke fosterlyden, spørre om mor har kjent liv og kontrollere leie.

Uke 40

SF-måling, blodtrykk, veiing, urinundersøkelse, sjekke fosterlyden, spørre om mor har kjent liv og kontrollere leie.

Uke 41

SF-måling, blodtrykk, veiing, urinundersøkelse, sjekke fosterlyden, spørre om mor har kjent liv, kontrollere leie og henvise til overtidskontroll.