Mye fostervann

Mye fostervann (polyhydramnion) diagnostiseres ved hjelp av ultralyd.

Man får mistanke om polyhydramnion når magen til den gravide begynner å vokse fort. Pasienten blir dermed henvist til sykehus for videre utredning og behandling.

Hvis ultralydundersøkelsen viser mye fostervann og den gravide er plaget av dette, eller hvis trykket kan forårsake premature rier og for tidlig fødsel, blir vannet tappet. Dette gjøres ultralyd veiledet gjennom bukveggen.

Man i tillegg gjøre en grundig ultralydundersøkelse av fosteret for å utelukke anomalier/misdannelser.