Avviket fosterleie

Under svangerskapskontrollene blir fosterets leie sjekket regelmessig, og den gravide blir henvist til en vurdering på sykehus hvis det er mistanke om sete- eller tverrleie etter uke 37.

Et foster kan forandre leie flere ganger i løpet av svangerskapet. Dette skjer oftere tidligere i svangerskapet. Man regner med at hvis et foster ligger i hode- eller seteleie etter uker 37 er det lite sannsynlig at det kommer til å forandre seg.

Vanligvis finner man ingen grunn for at et foster ligger i sete- eller tverrleie, men i noen tilfeller kan det være pga unormal form på livmor (hjerteformet livmor), lavsittende morkake, tvillinger og muskelknuter, spesielt på nedre del av livmoren.

Seteleie

Seteleie

Seteleie forekommer hos ca 3 % av gravide ved termin. Man kan forsøke å vende barnet fra sete- eller tverrleie til hodeleie (ekstern vending) hvis det er normal mengde med fostervann, morkaken ikke sitter på fremre vegg og mor ikke har tilleggsykdommer som øker risikoen for morkakeløsning (f. eks. svangerskapsforgiftning eller tidligere morkakeløsning).

Tverrleie

Tverrleie

Røntgenundersøkelse av bekkenet rekvireres hvis kvinnen er førstegangsfødende eller har tidligere hatt vanskelig vaginal fødsel eller født barn som veide under 3000 g.

Setefødsel tillates hvis kvinnen er over 34 uker gravid, rtg.undersøkelse av bekkenet viser gode mål og barnet er vektestimert til å være mellom 2 og 4 kilo.