Svangerskapsomsorg

Svangerskapsomsorg omhandler oppfølging, utredning og behandling av mor og barn under svangerskapet, fødselen og barselstiden. Det hører til under den medisinske grenen obstetrikk (fødselshjelp) som kommer fra latin, obstare, som betyr “å stå ved”.

Under følger litt informasjon rundt vanlige tilstander og bekymringer under og etter et svangerskap.

Svangerskapskontroller
Blødning i svangerskapet
Lavtsittende morkake (placenta praevia)
Avviket fosterleie
Mye fostervann (polyhydramnion)
Vekthemming

For ytterligere spørsmål er det bare å ta kontakt.