Urinlekkasje

Urinlekkasje eller urin inkontinens er definert som ufrivillig urinavgang.

Hovedsakelig finnes det to typer av urinlekkasje men det er mange som har en blandingstilstand av begge typer:
1. Stressinkontinens eller lekkasje ved hoste, nysing, tunge løft og lignende.
2. Urgeinkontinens eller sterk trang til vannlatning som fører til urinlekkasje.

Cirka 50% av urinlekkasjene er stressinkontinens, 20% er urgeinkontinens og 30% er en blandingsinkontinens av både stress og urge.

Urininkontinens er sett hyppigere hos overvektige kvinner, som bivirkning av noen medikamenter for eksempel Carduran eller Peripress, svakhet i bekkenbunnen eller andre sykdommer bl.a. diabetes, hjerneskade, demens, Parkinson sykdom, Multippel Sklerose, blære stein eller tumor og urinveisinfeksjon. Kvinner med urinlekkasje må gå gjennom en omfattende utredning for å se hvilken type og grad av lekkasje de har og om man kan finne årsak eller årsakene til lekkasjen.

I noen tilfeller kan man behandle urinlekkasjen med å fjerne årsaken. Urgeinkontinens kan behandles medikamentelt, enten i form av tablett eller plaster(Kentera, Detrusitol, Vesicare og Emselex). Stressinkontinens må opereres hvis bekkenbunnstrening ikke har hjulpet. De fleste pasienter som behandles kirurgisk for stress lekkasje blir fornøyd med resultatet og det viser seg at effekten av operasjonen er langvarig.

Skjematisk presentasjon av hvor inkontinensbåndet plasseres

Skjematisk presentasjon av hvor inkontinensbåndet plasseres

Operasjonen en et kort inngrep som gjøres i narkose og lokalbedøvelse hvor man legger et lite bånd under skjedeslimhinne i nærheten av urinrøret for å støtte det. Operasjonen gjøres dagkirurgisk hvor pasientene reiser hjem 2-4 timer etter inngrepets avslutning.