Premenstruell syndrom (PMS)

Premenstruell syndrom affiserer ca.5% av kvinner og representerer diverse plager som er så intense at livskvaliteten reduseres betydelig. Disse plagene kan være psykiske, fysiske og i mange tilfeller en blanding av begge to. Irritabilitet, sinne, redusert konsentrasjonsevne, oppblåsthet, hjertebank og søvnforstyrrelse er noen eksempler på PMS plagene. Redusert tyroidea funksjon(hypotyreose) kan intensivere plagene men er ikke årsaken til PMS.

I noen tilfeller er det nødvendig med en psykiatrisk vurdering for å utelukke en underliggende depresjon eller personlighetsforstyrrelse. Siden man ikke vet hva som er årsaken eller årsakene til PMS har det vært vanskelig å behandle tilstanden. Behandlingsforsøkene har vært klassifisert til ikke-medikamentell og medikamentell behandling.

Når det gjelder ikke-medikamentell behandling kan man nevne følgende: redusere koffein inntaket betydelig, slutte å røyke, begynne med regelmessig fysisk trening, adekvat søvn og redusere stresset. Når det gjelder medikamentell behandling har bl.a. følgende medikamenter forsøkt: p-piller, p-sprøyte, antidepressiva, medikamenter mot angst, beta blokkere, NSAID preparater for eksempel naproxen og vanndrivende medikamenter. Ingen av disse medikamenter er påvist å behandle PMS i alle studier.