Økt behåring

Normalt produseres 0,2-0,3 milligram av testosteron daglig hos kvinner som har menstruasjon. 50% av dette kommer fra omdanning av et stoff(androstenedione) i diverse typer vev i kroppen, 25% lages i eggstokkene og 25% i binyrer. 80% av testosteron i kroppen er bundet til et spesielt bærermolekyl som heter SHBG(Sex Hormone Bindende Globulin), 19% er bundet til albumin og bare 1% er fritt. Det er bare den frie delen som er biologisk aktiv.

Hirsutisme eller økt behåring er første tegnet på at det er økt androgen aktivitet i kroppen. Når tilstanden forverres kommer kviser, økt oljeproduksjon i huden, økt libido(kjønnsdrift), klitromegali eller forstørret klitoris og til slutt økning i muskelmasse. Vanligste årsak til hirsutisme hos kvinner er økt androgen produksjon i eggstokkene pga manglende eggløsnig. Dette ser man ofte hos kvinner med en tilstand som heter PCO(PolyCystisk Ovarial syndrome)

Fedme kan forårsake insulin resistens(cellene reagerer ikke normalt på insulin). Dette fører til at konsentrasjonen av insulin i blodet må økes for at cellene skal reagere på det. Dette fører til redusert produksjon av SHBG i leverceller (dermed økning i fraksjonen av fri testosteron) og manglende eggløsning og dermed økt androgen produksjon fra eggstokkene.

Behandlingen av hirsutisme er vektreduksjon, p-piller, p-sprøyte, behandling av insulinresistensen, og bruk av antitestosteron medikamenter.