Fremfall

Genital descens eller fremfall forårsakes av svakhet i bekkenbunnen. Fedme, økende alder, redusert fysisk aktivitet, nevromuskulære sykdommer, flere fødsler spesielt av store barn, fysisk tungt arbeid, og kronisk hoste eller obstipasjon(hard mage) er noen av mange årsaker til fremfall. Fremfall kan affisere livmor, fremre skjedevegg, bakre skjede vegg eller en kombinasjon av alle tre. Svakhet i fremre skjedevegg heter Cystocele og i bakre skjedevegg Rectocele.

ringpessaren totalfremfall

De med cystocele kan ha en følelse av nedtrykk, urinlekkasje, hyppig vannlatning, resturin og gjentatte urinveisinfeksjoner. De med rectocele kan også ha en følelse av nedtrykk og avføringsvansker. Mange av disse pasienter må sette en finger i skjeden, presse fingeren bakover og rette på defekten for å tømme endetarmen. Pasienter med fremfall må utredes med tanke på årsaksfaktorer, type fremfall og grad av tilstanden.

Behandlingen er avhengig av type fremfall, grad av fremfall, pasientens alder og helsetilstand, og hennes valg. Fremfall kan behandles med å fjerne årsaksfaktorene, bekkenbunnstrening, ringpessar, og eventuelt operasjon.