Cyster

Cyster dreier seg som oftest om eggløsningcyster(follikelcyster) eller corpus luteum cyster(det som blir igjen av en cyste etter eggeløsning). Røyking øker sjansen for å utvikle cyster og det samme gjelder for bare progesteron antikonsepsjonsmidler(minipiller, hormonspiral). Andre typer cyster kan være: endometriosecyste (skjokoladecyste), teratom / dermoidcyste(tvillingcyste), eller andre sjeldnere typer. Cystene påvises ved vaginal ultralyd og i over 90% av tilfeller forsvinner spontant innen noen uker.

Dermoid cyster ses ofte hos yngre kvinner og disse forsvinner ikke spontant. Sjansen for at dermoid cyster utvikler seg til kreft over noen år er under 2%. Endometriose cyster har en meget lav potensial for å utvikle seg til kreft. Pasienter med uvanligs cyster kontrolleres regelmessig med vaginal ultralyd, evt. blodprøver. Hvis cystene persisterer eller gir symptomer i form av smerter blir de operert bort ved hjelp av kikkhulloperasjon(laparoskopi).

Enkamret eggstokkcyste

Enkamret eggstokkcyste

En cyste kan være enkamret, eller flerkamret(delt i flere kamre med skillevegger eller septae). Cyster kan også innholde blomkållignende utvekster eller ekskresenser på veggen. En cyste kan også bestå av både solide og cystiske partier. For å vurdere hvor farlig en cyste kan være har man utviklet en malignitetsindeks som forteller hvor stor potensiale en cyste har for å utvikle seg til kreft. Denne indeksen beregnes med å ta i betraktning flere komponenter:
1- Hvordan cysten ser ut på ultralyd(flerkamret, på begge sider, har solide partier, osv)
2- Er kvinnen premenopausal eller har kommet i overgangsalderen
3- tallet på en blodprøve som heter Ca-125

Ulike typer eggstokkcyster

Ulike typer eggstokkcyster