Celleforandringer

Celleforandringer i kjønnsorganer hos kvinner kan affisere hvilket som helst område. Hvis celleforandringene affiserer vulva kalles det VIN(Vulva Intraepithelial Neoplasi). VIN klassifiseres i tre grupper basert på alvorlighetsgrad og kalles VIN I for mild grad av celleforandring, VIN II for moderat grad av celleforandring og VIN III for grov celleforandring. Diagnosen av VIN stilles ved biopsering av suspekte områder i lokalbedøvelse og behandlingen er Laserbehandling enten i lokalbedøvelse eller narkose.

Celleforandringer i skjeden er veldig sjelden og kalles VAIN(VAginal Intraepithelial Neoplasi). VAIN ses i 60% av tilfeller sammen med CIN og er enten en ekspansjon av CIN utover livmorhals eller som spredte områder mest i øvre del av skjeden. VAIN er også gradert til I, II og III. Potensialet til VAIN for å utvikle seg videre til kreft er mye mindre sammenlignet med CIN. Diagnosen av VAIN også stilles ved biopsering av suspekte omåder og grad II og III behandles med Laser.

Celleforandringer på livmorhalsen eller CIN (Cervical Intraepithelial Neoplasia) har også tre grader. Grad I  eller  mild, grad II eller moderat og grad III eller grov. Cirka 1,4% av kvinner i Norge i aldergruppen 20-29 år har celleforandringer på livmorhalsen. I en annen klassifiseringen kaller man grad I for LSIL (Lavgradig Skvamøs Intraepitelial Lesjon) og grad II og III for HSIL (Høygradig Skvamøs Intraepitelial Lesjon).

Celleforandringer på livmorhalsen

Celleforandringer på livmorhalsen

Hos 57% med CIN I går forandringene tilbake mens 32% fortsetter med samme grad av celleforandring i mange år og 11% utvikler CIN III. Hos 43% med CIN II går forandringene tilbake mens 35% fortsetter med samme grad av celleforandring i mange år og 22% utvikler CIN III. Hos 32% med CIN III går forandringene tilbake mens 56% fortsetter med samme grad av celleforandring. Man regner med at langvarig infeksjon med kjønnsvortevirus, HPV( Human Papilloma Virus) spiller en viktig rolle i utviklingen av celleforandringer. Det finnes over 100 typer av HPV viruset men det er bare noen få av dem som gir celleforandringer.

Infeksjonen er seksuell overførbar og de fleste som blir infisert av viruset får ikke celleforandringer og bli kvitt infeksjonen uten behandling. De som går med langvarig infeksjon kan eventuelt utvikle celleforandringer. Diagnosen av CIN stilles i første omgang ved en vanlig kreftprøve. Pasientene sendes deretter videre til spesialist i gynekologi for biopsering av livmorhals i lokalbedøvelse. Hvis biopsiene bekrefter CIN av grad II eller III gjøres det et lite inngrep i lokalbedøvelse som heter Laserkonisering hvor en liten bit av livmorhals blir fjernet ved hjelp av laser. Behandlingen tar ca.20 minutter og har en høy suksess rate.

Laserkonisering av livmorhalsen

Laserkonisering av livmorhalsen

Celleforandringer i livmorhulen kalles hyperplasi. Det er forskjellige grader av hyperplasi som kan variere fra enkel hyperplasi til kompleks og eventuelt med atypiske forandringer i cellene som betegnes som premaligne eller en fase før kreftutvikling. Man regner med at langvarig østrogen påvirkning av livmorslimhinne (endometrium) kan forårsake hyperplasi og eventuelt kreftutvikling. Tilstander som kan forårsake østrogenovervekt i kroppen er bl.a. PCO(PolyCystisk Ovarial syndrom), langvarig bruk av bare østrogenholdige piller og svulster som produserer østrogener. Behandlingen av hyperplasi er avhengig av graden av celleforandringene og pasientens alder og hennes barneønske. Enkel hyperplasi og noen tilfeller av kompleks hyperplasi behandles medikamentelt. Ved alvorligere grader av hyperplasi bør livmoren fjernes.