Abort

Abort kan være selvbestemt (provosert abort), spontan, eller habituell.

Provosert abort

Etter Lov om svangerskapsavbrudd (abortloven) har kvinnen rett til og den endelige avgjørelsen om selvbestemt abort, såfremt inngrepet skjer før utgangen av 12. uke. Etter 12. uke må det fremmes søknad til nemd. Provosert abort kan gjøres enten kirugisk eller medisinsk. Ved kirurgisk abort fjernes svangerskapsprodukter ved hjelp av sug og evt. curette i narkose.

Medisinsk abort utføres med at kvinnen først spiser en tablett som gjør livmoren mottagelig/følsom for vagitorier (tabletter som settes i skjeden) som legges inn i vagina to dager senere. Denne metoden er skånsom, og stadig flere foretrekker denne metoden fremfor kirurgisk abort. Både medisinsk og kirurgisk metode har en suksessrate på over 95% og få komplikasjoner.

Spontan abort

Bare ca 25 % av befruktede egg fester seg til livmorveggen og vokser videre. 75 % klarer ikke å feste seg til livmorveggen og kommer ut sammen med menstruasjonsblodet. Spontan abort er ikke sjelden og forekommer hos 15 % av gravide. I 80 % av aborttilfellene skjer det innen første trimester (første 12 uker av svangerskapet).

En spontan abort kan være komplett eller inkomplett. Ved komplett abort klarer kvinnen å kvitte seg med graviditetsproduker fullstendig og trenger ikke sykehusbehandling. Ved inkomplett abort sitter det igjen en del av graviditetsproduktene, som fører til vedvarende blødning, smerter og eventuelt infeksjon.

Slike kvinner trenger hjelp enten i form av medikamenter som fører til sterkere sammentrekninger i livmor, eller kirurgisk tømning av livmorhulen. I mange tilfeller kan man ikke finne årsaken til abortene. Spontan abort kan være pga kromosomfeil hos mor eller far, mutasjoner i arveanlegget hos fosteret som ikke er forenlig med liv, kronisk sykdom hos mor, diabetes, anatomiske misdannelser i livmor, hormonforstyrrelse, forstyrrelser i blodlevringsmekanismer, medikamenter, autoimmunitet(mors forsvarssystem retter seg mot fosteret), osv.

Habituell abort

Habituell abort defineres som tre eller flere påfølgende og bekreftede spontane aborter med samme partner. Denne er en sjelden tilstand og forekommer hos 0.34 % av kvinner. Årsakene er samme som for spontan abort.